Работна среща в ШАБЛА Print
Written by Екип на МИРГ   

На 26 и 27 септември 2011 година по инициатива на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик в гр. Шабла беше проведена работна среща на екипите на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ), работещи на територията на РБългария.

            На проведената среща бяха поканени да присъстват Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в качеството си на Управляващ орган, Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), отдел „Рибарство и аквакултури” в качеството си на Междинно звено, Държавен фонд земеделие, отдел „Сертификация на разходите по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство” в качеството си на сертифициращ орган и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” в качеството си на одитиращ орган (ОСЕС). Всички поканени институции уважиха срещата със свои представители. На форума присъстваха още Джон Грийв и Таня Шумкова, представители на ФАРНЕТ (обслужващо звено,  създадено от Европейската комисия, за да подпомага прилагането на мерките на ЕС за устойчивото развитие на рибарските райони (Ос 4 на Европейския фонд за рибарство), членове на бъдещите потенциални рибарски групи, членове на Управителния съвет на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и представители на МЗХ, отдел „Контрол и предприсъединителни фондове”.

Срещата беше първа по рода си и на нея се събраха заедно експерти на всички институции и организации,  участващи в работния процес. Форумът са проведе в рамките на два дни, през които всяка една от организациите и институциите представи пред присъстващите целите, задачите и методите на работа, с които е ангажирана. Представителите на ФАРНЕТ запознаха участниците в срещата с методиката и критериите на работа, прилагани от организациите работещи в страните членки на Европейския съюз. По време на срещата беше установено, че е наложително свикването на работна група, която да обсъди и подготви изменения в текстове от Наредба №15, които биха създали проблеми в работата на групите и беше взето решение да бъде направено общо предложение за създаването на такава.