Message
ПОКАНА за РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ - на 28 септември 2017 г. от 17.00 часа в гр. Тутракан Print
Written by Екип на МИРГ   
Monday, 28 August 2017 16:58

header1-mirg-new

 

 

ПОКАНА

ЗА

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

/на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.1и ал.3 от Устава на Сдружението и Протокол № 49, т.1 на УС от 28.08.2017г./

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  кани, 

 

 

На редовно Общо събрание на 28 септември 2017 г. от 17.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в заседателната зала на Община Тутракан, ет.2  при следния дневен ред:

 

 

1. Освобождаване на членове на МИРГ.

2. Приемане на нови членове на МИРГ.

3. Избор на нов УС

4. Промяна на устава на сдружението.

5. Разни

 

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове.При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

Публикувано на 28.08.2017