Message
Покана за извънредно Общо събрание 2016 Print
Written by Екип на МИРГ   

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.2 от Устава на Сдружението и Протокол № 46, т.1 на УС от 25.04.2016г.

              УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ”ВИ КАНИ,

 

На извънредно Общо събрание на 25 май 2016 г. от 18.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следният дневен ред:

 

1. Освобождаване на членове на УС.

2. Потвърждаване на решенията на УС и освобождаването им от отговорност .

3.Избор на членове на УС.