VI-та РАБОТНА СРЕЩА НА МИРГ В БЪЛГАРИЯ Print
Written by Евелина Джепсън   

  На 15 и 16 март 2013 година се проведе VІ - та поредна среща на Местните инициативни рибарски групи. В срещата участваха представители на всичките шест МИРГ в РБългария.
  На форума беше обсъдена възможността за институциализиране на групите и създаването на организация, която да допринесе за развитието на принципите и подходите прилагани от тях - както на национално, така и на международно ниво.
  В рамките на двата  работни дни беше обсъден и  работен вариант на Анализ за прилагането на Ос 4 на ОПРСР и подхода "отдолу-нагоре" в България. Анализът ще бъде направен на основание заинтересованост и наближаващата крайна дата на Програмен период 2007-2013 година за Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“. Обсъдени бяха и текущи въпроси свързани с оперативната работа на МИРГ. Срещата протече изключително делово и ползотворно.