Списък с одобрени външни експерт-оценители към МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" Print
Written by Евелина Джепсън   
 1. Велин Иванов Иванов
 2. Надежда Друмева Бобчева
 3. Слава Тодорова Бахчеванска
 4. Галина Петрова Даскалова
 5. Васка Николовa Каптебилова
 6. Елена Любенова Стоянова
 7. Нели Рубинова Папазова
 8. Диляна Христова Иванова-Букева
 9. Юлия Минчева Жекова
 10. Росица Руменова Маринова-Кулелиева
 11. Нелко Костадинов Йорданов
 12. Теодора Костова Георгиева
 13. Биргинай Бехчет Даил
 14. Аурел Боянов Бояджиев