VІІ –ми европейски семинар на ФАРНЕТ, Киберон, Франция Print
Written by Евелина Джепсън   

    От  13 до 15 ноември  2012 г. в Киберон, Франция се проведе  VІІ-ят европейски семинар на рибарските групи  на тема „Позициониране на МИРГ в бъдещето: Рибарските общности в сърцето на местното развитие“, организиран от  FARNET (Мрежа на рибарските групи в Европа)  по инициатива на ЕК и с подкрепата на френския директорат на морето, рибарството и аквакултурите.

   В семинара участваха около  150 души от всички страни членки на ЕС, преимуществено членове на управителните съвети на МИРГ. Рибарските групи в Европа продължават да трупат опит в насърчаването на местното развитие в техните райони и целта на този семинар беше да се разгледат и обобщят  постигнатите  добри резултати и да се направят изводи за работата на Ос 4, за да могат групите да намерят своето място в бъдещото развитие и да отговорят на предизвикателствата и възможностите на следващия програмен период.

   В работните групи, в които участва представител на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ бяха разгледани редица казуси, ангажиращи  участниците в анализ на това какво Ос 4 може да предложи на рибарските общности и ролите, които групите  може и трябва да се играят в работата с местните заинтересовани страни, за да се отговори на предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени техните територии.

     В резултат на семинара стана ясно, че задачата, която стои пред всички МИРГ в настоящия момент е да направим изводите от работата на Ос 4 конкретно на национално ниво и да започнем усилена подготовка за следващия програмен период, в който Рибарските групи ще играят ключова роля в местното развитие.

 

Разгледай снимки тук