Покана за извънредно общо събрание Print
Written by Евелина Джепсън   

   Управителният съвет на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“, Ви кани на извънредно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 23 ноември 2012 година от 14.00 часа в  залата  на Общински съвет, гр. Тутракан, при следния дневен ред:

   1.  Актуализация на МСР на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“.

   2.  Други.

   Всички материали, свързани с актуализацията на стратегията са на разположение на всички желаещи да се запознаят с тях в офиса на МИРГ.