Подписан е вторият договор Print
Written by Евелина Джепсън   

    На 17.10.2012г. беше сключен вторият договор с бенефициент община Главиница. Договорът е тристранен между ИАРА, община Главиница и МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле". Стойността на договора е 312 416.76 лв. по мярка 2.1 „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ - компонент 1 от МСР на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле".