Четвърта работна среща на МИРГ Print
Written by Евелина Джепсън   

   От 26 до 28 септември 2012 г. в гр. Бяла, обл. Варна се проведе ІV-та работна среща на МИРГ в България. На форума присъстваха административните екипи на шестте МИРГ, Директорът на ИАРА д-р Драгомир Господинов, Цветанка Палазова – директор на дирекция ЕФР към ИАРА, Таня Шумкова – географски експерт към (ФАРНЕТ), представители на Разплащателна агенция и Държавен фонд „Земеделие“.

  На срещата бяха  обсъдени предизвикателствата, трудностите при работата на рибарските групи и напредъка им към настоящия момент.

    Разгледай снимки тук