ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ, ПРОВЕДЕНО НА 30 МАРТ 2012 ГОДИНА Print
Written by Екип на МИРГ   

На 30 март 2012 година от 14:00 часа се проведе Редовно общо събрание на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“. Приет беше годишният доклад и финансовия отчет на организацията за 2011 година.

Утвърдени бяха нови членове на Общото събрание. Коментираха се въпроси свързани с промени в състава на Управителния съвет на Сдружението, размера на членския внос за Общините, както и последните промени в  Наредба № 15/21.05.2010г. на Министерството на Земеделието  и Храните.
        Пълният текст на Доклада и Отчета за 2011 година е поместен в раздел "Нормативна база".

 

Разгледай снимки тук