Online users

We have 7 guests online
Content View Hits : 352358
News
Новини
ПОКАНА ЗA РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Monday, 21 December 2020 19:14

pokana-mirg-12.2020

 

 

 
ПОКАНА За ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на основание чл.23, ал.2 от Устава на Сдружението и съгл. Протокол PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Friday, 20 July 2018 19:37

header1-mirg-new

До всички членове на ОС на МИРГ

 

ПОКАНА

За

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23, ал.2от Устава на Сдружението и съгл. Протокол на УС от 20.07.2018г.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  канИ, 

 

На извънредно Общо събрание на 06 август 2018г. От 17,00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в заседателната зала, ет. 2 на Община Тутракан, ул. „Трансмариска”№31 при следния дневен ред:

 1. Промяна в Устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Главиница-Тутракан-Сливо поле”.
 2. Освобождаване на членове на сдружението.
 3. Приемане на нови членове ва сдружението.
 4. Освобождаване на членове на Управителния съвет.
 5. Промяна в състава на Управителния съвет.
 6. Приемане на нови членове в състава на Управителния съвет.
 7. Разни.

Общото събрание  е законно, ако присъстват делегати,  представляващи повече от половината членове. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 
ПОКАНА За РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на основание чл.23, ал.2 от Устава на Сдружението и съгл. Протокол PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Tuesday, 19 June 2018 14:12

header1-mirg-new

До всички членове на ОС на МИРГ

 

ПОКАНА

За

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на основание чл.23, ал.2 от Устава на Сдружението и съгл. Протокол на УС  от 19.06.2018г.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  канИ, 

 

На редовно Общо събрание на 26.06.2018г. от 18.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в заседателната зала, ет. 2 на Община Тутракан, ул. „Трансмариска”№31 приследния дневен ред:

 1. Годишен финансов отчет на МИРГ за 2017 г.
 2. Годишен доклад за дейността на МИРГ за 2017 г.
 3. Определяне на размера на членския внос.

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове. При липса на кворум на основание чл.27, ал.1 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

 
РЕШЕНИЕ № РУ-11-ЕО/2018 - за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Thursday, 31 May 2018 16:12
 
ПОКАНА За ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на основание чл.23, ал.2 от Ус PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Thursday, 15 February 2018 15:05

header1-mirg-new

 

До всички членове на ОС на МИРГ

ПОКАНА

За

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на основание чл.23, ал.2 от Устава на Сдружението и съгл. Протокол на УС  от 12.02.2018г.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  канИ,

 

На извънредно Общо събраниена 02.03.2018г. от 18.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в заседателната зала, ет. 2 на Община Тутракан, ул. „Трансмариска”№31 приследния дневен ред:

 1. Освобождаване на членове на управителния съвет.
 2. Промяна в състава на Управителния съвет.
 3. Приемане на нови членове в състава на управителния съвет.
 4. Разни.

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове. При липса на кворум на основание чл.27, ал.1 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред. 

 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 1 of 7