Галерия

Кой е тук

В момента има 6 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 347151
Новини
Новини
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ - проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на теририята... ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Екип на МИРГ   
Сряда, 26 Юли 2017 15:06

header1-mirg-new

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ


Сдружение „Местна инициативна рибарска група  Главиница-Тутракан-Сливо поле" получи финансиране за изпълнение на проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на теририята на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ садминистративен договор  № МДР-ИП-01-5/26.06.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР 2014 - 2020 г.по процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“

Проектът на сдружението е насочен към подготовката на МИРГ "Главиница-Тутракан – Сливо поле"   за по дготовка на стратегия за  „Водено от общностите местно развитие” /ВОМР/ за периода 2017-2023 г.

Включено е изпълнение на следните дейности и етапи, които се финансират от Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. с  посоченият по-горе административен договор:

- Подготовка на необходимите промени в учредителния акт и съставна МИРГ "Главиница – Тутракан – Сливо поле", съгласно изискванията на ПМДР 2014-2020 г. И Регламент 508/2014;

- Запознаване на местната общност с подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегията за ВОМР;

- Обучение на местни заинтересовани страни за подхода ВОМР и подготовка на стратегия;

- Проучвания на потенциала за развитие и анализ на територията на МИРГ за подготовка на стратегия за ВОМР;

- Подготовка на стратегия за ВОМР с активното участие на местната общност;

- Координация и управление на подготвителните дейности;

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ

МИРГ „ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“


 
Покана за извънредно Общо събрание 2016 ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Екип на МИРГ   

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.2 от Устава на Сдружението и Протокол № 46, т.1 на УС от 25.04.2016г.

              УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ”ВИ КАНИ,

 

На извънредно Общо събрание на 25 май 2016 г. от 18.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следният дневен ред:

 

1. Освобождаване на членове на УС.

2. Потвърждаване на решенията на УС и освобождаването им от отговорност .

3.Избор на членове на УС.

 
Покана за редовно Общо събрание за 2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Екип на МИРГ   

на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.1 от Устава на Сдружението и

Протокол № 45, т.1 на УС от 01.03.2016г.

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  канИ,

      

На редовно Общо събрание на 12 април 2016 г. от 17.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в заседателната зала на Община Тутракан при следния дневен ред:

 

1. Освобождаване на членове на МИРГ.

2. Приемане на нови членове на МИРГ.

3. Годишен отчет за дейността на МИРГ през 2015 г.

4. Годишен финансов отчет за 2015 г.

5. Предложения за промяна в Устава на МИРГ.

6. Възнаграждение на счетоводителя.

7. Други.

 

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

 
Покана за редовно Общо събрание ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Евелина Джепсън   

П О К А Н А

/на основание чл.23, ал.1 и 3 от Устава на Сдружението и Протокол №39, т.1 на УС от 26.02.2015г./

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

НА

МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ”

ВИ  КАНИ,

   На редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 31 март 2015 г. от 14.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следния дневен ред:

  1. Освобождаване или приемане на членове на МИРГ.
  2. Годишен доклад за дейността на МИРГ за 2014г.
  3. Годишен финансов отчет на МИРГ за 2014г.
  4. Информация относно прилагане и подхода за ВОМР 2014 -2020.
  5. Упълномощаване на УС от ОС за прилагане на подхода за програмен период 2014-2020.
  6. Други.

  Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината  членове. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27. (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден , 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

 
Покана за извънредно Общо събрание ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Екип на МИРГ   

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  канИ,

 
На извънредно Общо събрание на 09 януари 2015 г. от 14.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следния дневен ред:

 1. Запознаване с решение №1 по Протокол № 38 от дата 05.12.2014г. на УС и вземане на решение за кандидатстване по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. (ПМДР), чрез създаване на Стратегия за местно развитие (СМР) на Рибарска област „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ в съответствие с подхода за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), съгласно Глава ІІІ, чл. 63 на Регламента на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 2014-2020 г.

 2.  Други.

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

 
«НачалоПредишна1234567СледващаКрай»

Страница 2 от 7