Online users

We have 9 guests online
Content View Hits : 347086
News Последни новини Конференция на ФАРНЕТ: „Устойчиво бъдеще за рибарските области“ Брюксел, 03-04 ноември
Конференция на ФАРНЕТ: „Устойчиво бъдеще за рибарските области“ Брюксел, 03-04 ноември PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

 
 

Генерална дирекция „Морски въпроси и рибарство“ на Европейската комисия (DG MARE) организира конференция на високо ниво за устойчивото бъдеще на рибарските области в Европа. Признавайки нарастващото значение на този въпрос за рибарските общности, както и засилването на политиката на ЕС за местно развитие, събитието се фокусира върху нарастващия опит и принос на Приоритетна ос 4 на Европейския фонд за рибарство.

С активното участие на повече от 400 участници, представители на  публични, частни и местни заинтересовани страни, свързани с устойчивото развитие на рибарските области, конференцията продължи  два и половина дни. По време на първия следобед (3.11) бяха разгледани приоритетите за местно развитие на рибарските общности, с  представени ключови презентации и реални доказателства за първите постижения на  Ос 4 и активна дискусия от страна на участниците. На интерактивна изложба бяха показани 30 успешни проекта,  финансирани  от МИРГ-ове в целия ЕС,  показващи какво са постигнали местните общности. Също така с 4 документални филма бяха показани добри местни практики, обобщаващи опита по Приоритетна ос 4.

Втората част на събитието (11/4) предложи на участниците избор от широка гама от внимателно подбрани тематични работни групи.
Въз основа на примери от реалния живот, преди всичко от ос 4, тези практически семинари информираха участниците за възможностите за принос на устойчивите общности в областта на рибарството и развитието на рибарските области.

От българска страна в конференцията участваха двама представители на УО в лицето на ИАРА и двама представители на одобрените рибарски групи в България - МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат" и МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле"


Разгледай снимки-><кликни Тук>