Online users

We have 4 guests online
Content View Hits : 347093
Announcements От 15 Ноември са открити следните мерки от Местната стратегия за развитие
От 15 Ноември са открити следните мерки от Местната стратегия за развитие PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

 

 

 

   Мярка 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 2 - Частни бенефициенти

    Мярка .2.2. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции“

    Мярка 3.2. „Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство“

По подробна информация за конкретните мерки можете да намерите в раздел „Кандидатстване“