Online users

We have 2 guests online
Content View Hits : 379184
Partners
Партньори PDF Print E-mail

ПАРТНЬОРИ В МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ“

Име, презиме, фамилия

Представителство

Населено място

1

2

3

4

1.

Димитър Венков Стефанов

Община Тутракан

гр. Тутракан, Община Тутракан

2.

Красимир Йорданов Петров

Община Тутракан

гр. Тутракан, Община Тутракан

3.

Сали Шукриев Салиев

Община Сливо поле

гр. Сливо поле, Община Сливо поле

4.

Елена Тодорова Маркова

Община Главиница

гр.Главиница, общ.Главиница

5.

Росица Иванова Василева

СНЦ „Училищно Настоятелство – училище „Христо Ботев”

гр. Тутракан, Община Тутракан

6.

Даниела Иванова Стоянова

„Фишери 2009” ООД

с. Ряхово, община Сливо поле

7.

Ружди Салим Салим

ЕТ „Калити - Салим Салим – представител на концесионерите на язовири

с.Суходол, общ.Главиница 

8.

Светослав Славов Драганов

ЕТ „Поп – 90 – Комерс – Светослав Драганов”

гр. Тутракан, Община Тутракан

9.

Славчо Маринов Балкански

ЕТ „Славимпекс – Славчо Балкански”

гр. Тутракан, Община Тутракан

10.

Юрий Денев Василев

СНЦ Ловно-рибарско дружество „Сокол” гр.Тутракан

гр. Тутракан, Община Тутракан

11.

Валентин Маринов Симеонов

СНЦ „Спортен клуб кану – каяк „Олимпия – 2000”

гр. Тутракан, Община Тутракан

12.

Кристиан Георгиев Якимов

СНЦ „Свети Никола”

гр.Тутракан, Община Тутракан

13.

Милена Пенева Ламбаджиева

Физическо лице, представител на рибарите

гр. Тутракан, Община Тутракан

14.

Йордан Петров Георгиев

Физическо лице - рибар

с. Малък Преславец, Община Главиница 

15.

Галина Ганчева Ангелова

Физическо лице – съпруга на рибар

с.Малък Преславец, общ.Главиница  

16.

Анелия Петрова Николова-Раева

Физическо лице – граждански сектор

гр. Тутракан, Община Тутракан 

17.

Айхан Рюстем Хатип

Физическо лице – граждански сектор

гр. Главиница, общ.Главиница 

18.

Валентин Христов Атанасов

Физическо лице – граждански сектор

с. Ряхово, Община Сливо поле 

19.

Васил Великов Йорданов

Физическо лице - рибар

с.Бръшлен, Община Сливо поле

20.

Еркин Кемал Каранасуф

Физическо лице – граждански сектор

гр. Тутракан, Община Тутракан 

21.

Росен Иванов Караиванов

Физическо лице - рибар

гр. Тутракан, Община Тутракан 

22.

Адем Шукри Адем

Физическо лице – граждански сектор

с. Цар Самуил, Община Тутракан 

23.

Хасан Галиб Хасан

Физическо лице - рибар

с. Цар Самуил, Община Тутракан 

24.

Бейтула Кадир Неджиб

Физическо лице - рибар

с. Цар Самуил, Община Тутракан 

25.

Бейти Хасан Бейти  

Физическо лице - рибар

с. Цар Самуил, Община Тутракан 

26.

Нихат Февзи Федаил

Физическо лице - рибар

с. Цар Самуил, Община Тутракан 

27. Иван Недев Чокоев
Физическо лице-граждански сектор

с. Сяново, общ. Тутракан 

28.
Данка Милчева Иванова Физическо лице-граждански сектор гр. Главиница, общ Главиница
29. Георги Тодоров Атанасов Физическо лице-рибар

с. Ряхово, общ. Сливо поле

30. Добрин Тодоров Атанасов Физическо лице - рибар

гр. Тутракан, общ. Тутракан

ЗАБЕЛЕЖКА: В ЗЕЛЕНО СА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС

Табл. 1 : Състав на партньорството в МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”

Партньори МИРГ

Общо

Юридически лица

Физически лица

Бизнес сектор

Публичен сектор

Граждански сектор

Брой

30

12

18

4

4

22

%

100%

46%

54%

15%

15%

70%

Членове на УС

Брой

9

7

2

2

4

3

%

100%

78%

22%

22%

45%

33%

* Цифрите в категориите Физически лица, Юридически лица, Бизнес сектор, Публичен сектор и Граждански сектор се отнасят за „брой представители на” тези категории.

** Гражданският сектор включва НПО и граждани на територията на РО.

 

Figura_1

Figura_2