Online users

We have 3 guests online
Content View Hits : 368995
News Последни новини ПОКАНА за ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23, ал.2от Устава на Сдружението
ПОКАНА за ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23, ал.2от Устава на Сдружението PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Friday, 27 October 2017 11:37
header1-mirg-new

ПОКАНА

за

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23, ал.2от Устава на Сдружението и съгл. Протокол на УС №50 от 27.10.2017г.

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  кани, 

 

На извънредно Общо събрание на 07 ноември 2017г.от 17.30 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в заседателната зала, ет. 2 на Община Тутракан, ул. „Трансмариска”№31 приследния дневен ред:

  1. Освобождаване на членове на Сдружението.
  2. Приемане на нови членове на Сдружението.
  3. Промяна в състава на Управителния съвет.
  4. Освобождаване на членове на управителния съвет.
  5. Приемане на нови членове в състава на управителния съвет.
  6. Избор на нов председател Управителния съвет.
  7. Вземане на решение за кандидатстване  на Сдружение  „МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие” по мярка 4.2 „Изпълнение на СВОМР” на ПМДР 2014-2020, финансирана от ЕФМДР.
  8. Разни.

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 часпо-късно, н асъщото място и присъщия дневен ред.