Online users

We have 6 guests online
Content View Hits : 347153
News Последни новини Актуална справка на средствата към 30.09.2014г.
Актуална справка на средствата към 30.09.2014г. PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

Остатък или недостиг на средства по мерки след приключване на приема на проекти
Допустими мерки Средства по Ос 4 (в лева ) след релокация* бр. проекти БФП внесените проекти бр. проекти БФП одобрени проекти  бр. проекти БФП отказани Остатък /недостиг на БФП   Остатък/недостиг БФП %
1.1 258 642.00 2 258 642.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00%
1.2 335 583.00 5 353 904.80 1 59 600.00 2 33 149.40 14 827.60 4.42%
2.1.01 1 349 083.06 4 1 348 223.06 4 1 348 223.06 0 0.00 860.00 0.06%
2.1.02 44 932.20 1 44 932.20 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00%
2.2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00%
2.3 14 900.00 1 14 900.00 1 14 900.00 0 0.00 0.00 0.00%
3.1.01 1 405 724.90 4 1 404 079.93 4 1 404 079.93 0 0.00 1 644.97 0.12%
3.1.02 2 302 631.08 27 3 269 722.38 6 561 209.22 3 219 632.02 -747 459.28 -32.46%
3.2 625 392.96 8 624 886.85 4 103 206.75 0 0.00 506.11 0.08%
4.1 и 4.2* 704 098.80 0 704 098.80 0 704 098.80 0 0.00 0.00 0.00%
ОБЩО: 7 040 988.00 52 8 023 390.02 20 4 195 317.76 5 252 781.42 -729 620.60 -10.36%
публичен сектор 19   14   1      
частен сектор 33   6   4      
*Забележка: 27 проектни предложения са в процес на оценка в ИАРА.           
* Последната релокация на средства е извършена на 12.08.2014г. на заседание на УС        
*4.1 и 4.2 е безвъзмездната помощ за текущите разходи на МИРГ