Online users

We have 4 guests online
Content View Hits : 347159
News Последни новини ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

П О К А Н А

/на основание чл.23, ал.1 и 3 от Устава на Сдружението и Протокол №28, т.2 на УС от 28.02.2014г./

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” ВИ  КАНИ,


   На редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 04 април 2014 г. от 14.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следния дневен ред:

  1. Освобождаване или приемане на членове на МИРГ.
  2. Годишен доклад за дейността на МИРГ за 2013г.
  3. Годишен финансов отчет на МИРГ за 2013г.
  4. Актуализация на МСР на МИРГ.
  5. Други.

  Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината  членове.     При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27. (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден , 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.