Online users

We have 8 guests online
Content View Hits : 347096
News Последни новини VІ-ти европейски семинар на рибарските групи „Двигатели на „зеления“ растеж в рибарските области
VІ-ти европейски семинар на рибарските групи „Двигатели на „зеления“ растеж в рибарските области PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

От  04 до 06 юни 2012 г. се проведе  VІ-тият европейски семинар на рибарските групи  „Двигатели на „зеления“ растеж в европейските рибарски области”, организиран от  FARNET (Мрежа на рибарските груп в Европа).  по инициатива на ЕК и с подкрепата на Министерството на земеделието, морето, околната среда и териториалното планиране на Португалия, МИРГ „Сотавенто“ и Община Олхао, Португалия.

В рамките на три дни над 150 участници от всички страни членки на ЕС споделиха опита си и се запознаха с новите предизвикателства пред Местните инициативни рибарски групи и имаха възможност да обсъдят въпроси, свързани с с теми като:
-  „Зелени“ иновации и ролята на МИРГ в изграждането на „зелена“ местна икономика;

-  Участието на производителите и как МИРГ да насърчи представителите на рибарите и производителите на аквакултури да участват в управлението и използването на местните ресурси;

-  Съчетаване на потреблението и потребителите и как да се справим с разнообразното използване на природните ресурси и приоритетите на различните заинтересовани страни;

-  Работа  в защитени територии, и как да се развива икономическа дейност в области, където могат да възникнат специфични екологични ограничения и възможности.

В работните групи, в които участва представител на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ бяха представени пилотни проекти за адаптиране на рибарски лодки с биогориво, съчетаването на модерните технологии с традииците за производство на соли и продукция за фармацевтичната промишленост в територии с режим на защита. Представена беше стратегия за използване на нови алтернативни методи за риболов, както в същото време се изгражда култура и капацитет сред рибарската общност за съхранение на защитените видове. Представено беше проучване за съвместимост в работата на рибарската общност в условията на базиране на алтернативни енергоизточници във водните площи.

Посетена беше рибарска общност, която се е възползвала от иновативни подходи за диверсификация на дейности свързани с риболова и отглеждането на миди, като ключов елемент е включването на туристически продукти към традиционните за общността дейности.

В резултат на семинара стана ясно, че задачата, която стои пред всички нас е да намерим оптималния баланс за всички заинтересовани страни. Подчертано беше, че в бъдещия програмен период Рибарските групи ще играят ключова роля при определянето на политиките за общността.

На срещата бяха осъществени контакти с рибарски групи, които дават възможности за бъдещо ползотворно съвместно партньорство.


Разгледай снимки тук